Category Bez kategorii

Transport samochodowy ma ogromny wpływ na środowisko. W firmie Kawczyński Logistics jesteśmy tego świadomi i dlatego w trosce o przyszłość planety i następnych pokoleń dążymy do maksymalnego zrównoważenia swojej działalności, wdrażając szereg rozwiązań, które mają na celu ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Obejmują one zarówno sprzęt (flota, ogumienie), działania zwiększające świadomość ekologiczną pracowników (szkolenia), jak i inwestycje w nowoczesne rozwiązania wspierające środowisko. Jednocześnie już teraz patrzymy w przyszłość i przygotowujemy się do rozszerzenia naszej działalności o transport intermodalny.

W latach 2017–2020 udało nam się ograniczyć średnią emisję CO2 [g/km] o 15%.